Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pro žadatele

O podporu pro zajištění pokračování aktivní činnosti svých nadaných a úspěšných dětí mohou požádat zákonní zástupci dětí do 18 let. Žádat o podporu může také zástupce rodičů, a to v případě, že se jedná o určitou skupinu dětí, soubor, družstvo, tým apod.

V individuálních případech a po předchozím projednání mailem nebo telefonicky je možné zažádat o podporu nadačního fondu také pro děti, které se soutěže Šance pro talent nezúčastnily.

Podrobné informace pro vyplnění žádosti naleznete níže v příloze Podmínky pro získání a čerpání podpory nadačního fondu.

Žádost o poskytnutí příspěvku je možné vyplnit on-line. Vytištěný vyplněný formulář s podpisem zákonného zástupce následně zasílejte poštou na tuto korespondenční adresu: Kamil Vavrek, Přístavní 49, 17 00 Praha 7 - Holešovice.


Facebook