Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Motto: máte se o koho opřít!

Smyslem pomoci je podpora při překonávání překážek z důvodu nepříznivé ekonomické situace žadatele. Prostředkem pomoci je právě stipendium nebo příspěvek, který pomůže nadanému dítěti k rozvoji jeho talentu. Cílem je dosažení potřebných výsledků vedoucích k úspěšnému ukončení studia nebo aktivity.

Více informací

slider

Žádost o nadační příspěvek

Nadační příspevěk je určen nadaným dětem, kterým jejich finanční situace nedovoluje rozvíjet své nadání. Příčin je může být mnoho, rozhodující však je prokazatelnost nepříznivé ekonomické situace rodiny a nadání dítěte. Na nadační příspěvek nevziká právní nárok, avšak přihlížíme k celkové motivaci žáka, studenta, rodičů a vyučujícího pedagoga. Považujeme to za velmi důležité pro budoucí rozhodování a směřování spolupráce a především vývoj nadání dětí. O jednorázový finanční příspěvek z majetku Nadačního fondu Šance pro talent mimo stipendijní program, mohou žádat žáci, studenti do 18 let (za děti jejich zákonní zástupci, učitelé, lektoři, sociální pracovní a pod.) ze sociálně znevýhodněných rodin. žádat lze pouze o příspěvek menšího rozsahu do 10 000 tis. Kč za jeden školní rok (školné v ZUŠ, kroužky, kurzy zaměřené na umělecké a sportovní aktivity, poplatek do hudebních a vědomostních soutěží, pomůcky související s aktivitami, taneční a sportovní oblečení, cestovné na účast v soutěžích, účastnický roční poplatek).


Vyplňte přihlášku (všechna pole jsou povinná):

Základní informace o žadateli:
Adresa bydliště
Napiš něco o sobě
Zašli: Povinná součást žádosti - položkový rozpis financí (co potřebujete zaplatit), diplom - ocenění, doporučení školy, organizace, lektora nebo učitele.
(max. 5MB)
Zákonný zástupce

Facebook