Kontaktujte nás: +420 607 242 260 | info@sanceprotalent.cz

Chci pomáhat nadaným dětem

Pomozte nadaným dětem a zařaďte se mezi dárce. Pro úspěšné zařazení stačí vyplnit kontaktní formulář a my vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

Kontaktujte nás

Chci darovat 

Aktuálně podporujeme

Žádost o nadační příspěvek

O jednorázový finanční příspěvek mimo stipendijní program z majetku Nadačního fondu Šance pro talent, mohou žádat žáci, studenti do 18 let (za děti jejich zákonní zástupci, učitelé, lektoři) ze sociálně znevýhodněných rodin a právnické osoby (neziskové organizace s cílem podpory nadaných dětí ze sociálně slabých rodin). Lze žádat pouze o příspěvek menšího rozsahu do 10 000 tis. Kč za jeden kalendářní rok, školné v ZUŠ, kroužky, kurzy zaměřené na umělecké a sportovní aktivity, poplatek do hudebních a vědomostních soutěží, pomůcky související s aktivitami (taneční a sportovní oblečení), cestovné na účast v soutěžích, účastnický roční poplatek (kurz, kroužek). Na příspěvek nevzniká právní nárok!


Pro registraci vyplňte formulář níže (všechna pole jsou povinná):

Základní informace o žadateli:
Adresa bydliště
Napiš něco o sobě
Zašli: položkový rozpis financí (co se bude platit a v jaké výši), dále přehled příjmů a výdajů, diplom, doporučení školy nebo organizace
(max. 5MB)
Zákonný zástupce
Podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).

Novinky

Novinky

21.12.2017 - ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE

9.6. 2017 - NOC KOSTELŮ SV. MIKULÁŠ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

18.5.2017 - KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Více aktivit

Naši partneři

Více informací

facebook