Kontaktujte nás: +420 224 142 463

Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Žádost o příspěvek na školní rok 2019/2020 lze požádat od 1. června do 30. června 2019.

Nadační příspevěk je určen nadaným dětem, kterým jejich finanční situace nedovoluje rozvíjet své nadání. Příčin může být mnoho, rozhodující však je prokazatelnost nepříznivé ekonomické situace rodiny a nadání dítěte. Na nadační příspěvek nevziká právní nárok, avšak přihlížíme k celkové motivaci žáka, studenta, rodičů a vyučujícího pedagoga. Považujeme to za velmi důležité pro budoucí rozhodování a směřování spolupráce a především vývoj nadání dětí. O jednorázový finanční příspěvek z majetku Nadačního fondu Šance pro talent mimo stipendijní program, mohou žádat žáci, studenti do 18 let (za děti jejich zákonní zástupci, učitelé, lektoři, sociální pracovní a pod.) ze sociálně znevýhodněných rodin. Žádat lze pouze o příspěvek menšího rozsahu do 5 tis. na školné v ZUŠ, kroužky, kurzy zaměřené na umělecké a sportovní aktivity, poplatek do hudebních a vědomostních soutěží, pomůcky související s aktivitami, taneční a sportovní oblečení, cestovné na účast v soutěžích, účastnický roční poplatek). UPOZORNĚNÍ !!! Nebudeme akceptovat neúplné žádosti vč. příloh.


Vyplňte přihlášku (všechna pole jsou povinná):

Základní informace o žadateli:
Adresa bydliště
Informace k projektu, aktivitě
Zašli: Povinná součást žádosti - položkový rozpis financí (co potřebujete zaplatit), diplom - ocenění, doporučení školy, organizace, lektora nebo učitele.
(max. 5MB)
Zákonný zástupce

Facebook

Články