Kontaktujte nás: +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pro letošní školní rok 2019 / 2020 příspěvky již neposkytujeme !!!

Žádost o nadační příspěvek

Nadační příspevěk je určen nadaným dětem, kterým jejich finanční situace nedovoluje rozvíjet své nadání. Příčin může být mnoho, rozhodující však je prokazatelnost nepříznivé ekonomické situace rodiny a nadání dítěte. Na nadační příspěvek nevziká právní nárok, avšak přihlížíme k celkové motivaci žáka, studenta, rodičů a vyučujícího pedagoga. Považujeme to za velmi důležité pro budoucí rozhodování a směřování spolupráce a především vývoj nadání dětí. O jednorázový finanční příspěvek z majetku Nadačního fondu Šance pro talent mimo stipendijní program, mohou žádat žáci, studenti do 18 let (za děti jejich zákonní zástupci, učitelé, lektoři, sociální pracovní a pod.) ze sociálně znevýhodněných rodin. Žádat lze pouze o příspěvek menšího rozsahu do 5 tis. na školné v ZUŠ, kroužky, kurzy zaměřené na umělecké a sportovní aktivity, poplatek do hudebních a vědomostních soutěží, pomůcky související s aktivitami, taneční a sportovní oblečení, cestovné na účast v soutěžích, účastnický roční poplatek). UPOZORNĚNÍ !!! Nebudeme akceptovat neúplné žádosti vč. příloh.


Vyplňte přihlášku (všechna pole jsou povinná):

Facebook