Kontaktujte nás: +420 607 242 260 | info@sanceprotalent.cz

Chci pomáhat nadaným dětem

Pomozte nadaným dětem a zařaďte se mezi dárce. Pro úspěšné zařazení stačí vyplnit kontaktní formulář a my vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

Kontaktujte nás

Chci darovat 

Aktuálně podporujeme

Vstříc cestě za vzděláním a uměním

Projekt Vstříc cestě za vzděláním a uměním spočívá především v podpoře talentovaných a znevýhodněných dětí, které si z finančních důvodů nemohou dovolit navštěvovat základní umělecké školy, placené zájmové kroužky, činnosti a doučování, jazykové kurzy a jiné sportovní a umělecké aktivity. Podpora bude přednostně poskytnuta dětem ze sociálně znevýhodněných prostředí a z neúplných rodin. Nadační fond jim zprostředkuje podporu pomocí webového portálu, který umožní poptávku po požadované aktivitě. Nadační fond poskytne vybraným zájemcům prostředky na realizaci zájmových činností, což by zahrnovalo zajištění a zaplacení lektora, dopravy, potřebných pomůcek, oděvu a v závislosti na typu dané aktivity úhradu dalších nákladů. Nadační fond by zájemcům poskytl pomoc s účastí na lokálních i mezinárodních soutěžích, vzdělávacích exkurzích, výletech a pobytech, a to hlavně v oblasti zajištění doprovodu, tlumočníků a administrace, příp. ubytování a zajištění reprezentativních materiálů.


Tento projekt umožní rozvoj uměleckého a sportovního nadání dětí a mládeže. Nadační fond jim umožní realizaci zájmových aktivit, zajistí smysluplné využití jejich volného času. Díky projektu bude omezen výskyt nežádoucího chování dětí a mládeže a patologických jevů ve společnosti. Znevýhodněným dětem bude dána šance na začlenění do společnosti a bude jim umožněn rozvoj dosavadních schopností, kompetencí, pracovních předpokladů, dosaženo bude optimalizace jejich učebních návyků, uspokojení vlastních sekundárních potřeb a zvýší se jejich konkurenceschopnost a šance na budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt odstraní mladým lidem ze sociálně vyloučených oblastí bariéry v přístupu ke vzdělání a umožní jejich osobní rozvoj a prohloubení stávajících dovedností. Webový portál zároveň umožní nabídku různých zájmových činností, lektorů a vzdělávacích institucí i zájemcům z jiných řad a ostatní veřejnosti.


Podpora zájmových činností dětí a mládeže nadačním fondem si klade za hlavní cíl motivaci jedinců k celoživotnímu sebevzdělávání, společensky prospěšnému působení a rozvoj jejich sociálních dovedností a specifických uměleckých a sportovních schopností. Nadační fond poskytne dětem a mládeži možnost seberealizace, ulehčí znevýhodněným rodinám ekonomickou situaci, umožní dětem a mládeži prohlubování uměleckých dovedností, napomůže dětem v oblasti vzdělávání a kladně zapůsobí na způsob trávení jejich volného času, přičemž budou zohledněny specifické nároky a potřeby jednotlivých žadatelů.

Tento projekt můžete podpořit prostřednictvím platební brány. Za vaše příspěvky mnohokrát děkujeme.

 

Novinky

Novinky

21.12.2017 - ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE

9.6. 2017 - NOC KOSTELŮ SV. MIKULÁŠ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

18.5.2017 - KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Více aktivit

Naši partneři

Více informací

facebook