Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

O nadačním fondu

Nadační fond byl založen dne 18.3.2016 zápisem do nadačního rejstříku. Jeho posláním je pomáhat všeobecně nadaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v Česke republice. Smyslem této pomoci je překonávání překážek z nedostatku finančních prostředků v rodinách nebo jiné nepříznivé situace rodiny, ve které nadané děti žijí. Prostředkem pomoci je právě stipendium či příspěvek, který pomůže k dosažení cílů a rozvoje dítěte. Cílem je dosažení potřebných výsledků, úspėšného ukončení studia nebo aktivity dětí a mládeže, a chceme, aby děti mohly tuto možnost podpory využívat co nejdéle. Více


Přijímáme příspěvky pro tyto studenty:

Facebook