Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Motto: máte se o koho opřít!

Smyslem pomoci je podpora při překonávání překážek z důvodu nepříznivé ekonomické situace žadatele. Prostředkem pomoci je právě stipendium nebo příspěvek, který pomůže nadanému dítěti k rozvoji jeho talentu. Cílem je dosažení potřebných výsledků vedoucích k úspěšnému ukončení studia nebo aktivity.

Více informací

slider

Stipendijní program - Šance pro talent

Cílová skupina: nadané děti, ze sociálně - znevýhodněného prostředí, kterým jejich finanční situace neumožňuje rozvinutí nadání.


Talentované děti z chudých rodin mají omezené možnosti rozvoje svého potenciálu. Nedostatek financí je první překážkou, nikoliv však jedinou. Problémem je také skutečnost, že rodiče talent často nerozpoznají, případně neví, jak s talentem naložit. V sociálně slabším prostředí nebývá zvykem podporovat u dítěte zájmové či volnočasové vzdělávání. Ale právě díky pedagogům v kroužcích většinou k rozpoznání a podpoře talentů může dojít. A pokud se objeví nadání v jedné oblasti, často vede k celkovému rozvoji dítěte - učí se trpělivosti, podporuje cílevědomost, píli, ukazuje potřebnost všeobecného vzdělání. V neposlední řadě pomáhá nastavit pevnější vazbu a spolupráci mezi dítětem, rodiči a pedagogy - v zájmovém kroužku i v běžné škole, kde dítě plní povinné nebo další vzdělání. Podpora rozvoje talentů u sociálně znevýhodněných dětí pomáhá také rozšiřovat obzory dítěte i jeho nejbližšího okolí, v případě viditelného úspěchu je dítě vzorem i pro své vrstevníky pocházející ze stejného prostředí. 


Příhláška / Žádost ZDE

Potvrzení o ukončení ročníku / semestru ZDE

Projekt probíhá za finanční podpory Nadace Albatros

Přijímáme také příspěvky na konkrétní děti. Platbu lze uskutečnit formou platební brány. Pro potvrzení nás prosím kontaktujte na info@sanceprotalent.cz

Facebook