Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

V Česku již třetím rokem působí Nadační fond Šance pro talent, který finančně podporuje nadané děti a studenty ze sociálně znevýhodněných rodin v jejich zájmové činnosti. Zakladatelem fondu Kamila Vavreka, kterého veřejnost zná jako vynikajícího chrámového varhaníka, jsme požádali o představení fondu.


Co vás vedlo k založení Nadačního fondu Šance pro talent?

Na tuto otázku se nedá zcela jednoduše odpovědět, fond vznikl na základě mé cesty životem a zkušeností, které mi život přinesl. Vždy jsem si uvědomoval, že jsou ve společnosti různě talentované děti, ale bohužel žijí v rodinách, kde není dostatek finančních prostředků k tomu, aby se děti v rámci svého talentu rozvíjely tak, aby se jednou svému koníčku mohly věnovat třeba i profesionálně.

Narodit se s talentem je jedna věc, ale musíte pak ujít velký kus cesty, abyste se zdokonalovali a i obstáli v konkurenčním boji jednou profesionálně. Znamená to navštěvovat pravidelně kroužek, nebo Základní uměleckou školu, mít dobré známky a jednou jít studovat střední a nebo i vysokou školu. Talent sám o sobě nestačí k tomu, abyste se jednou stal uznávaným fyzikem, matematikem, sportovcem a nebo hudebníkem. Musíte projít odborným vzděláváním.

Každý rodič ví, jak je těžké v dnešní době pokrýt finančně studium a zájmovou činnost dětí. I základní škola dnes stojí rodiče nemalé peníze a to je ten pouhý základ. Pokud dítě navštěvuje Základní uměleckou školu, sportovní klub a nebo jiný kroužek, je talentované a rodiče dítě podporují, není vždy jednoduché vše zvládat finančně, hlavně pokud se jedná o rodiny, které nejsou majetné a nebo jejich příjmy jsou nízké.

Bohužel vím, o čem mluvím, jelikož pocházím z pěstounské rodiny, kde nás bylo více sourozenců, byli jsme velká rodina. Naši pěstouni se snažili jak mohli, ne vždy to bylo jednoduché, právě zvládat vše finančně, můj hudební talent u mne moje maminka objevila velmi brzy, podporovala mne, vedla mne k hudbě, ke vzdělávání a k tomu abych ji měl rád a jednou se jí věnoval. Stálo to velké úsilí, nemalé peníze, čas, docházení do školy, odříkání.

Když jsem studoval, bylo mi líto dětí, které byly nadané a přesto se nemohly věnovat svému nadání, protože rodina na to neměla peníze. Řekl jsem si, že budu-li moci, udělám vše pro to, aby se jim nějak pomohlo a tak jsem jednoho dne založil nadační fond.

Kolik studentů dnes fond podporuje?  

V současné době podporujeme 10 studentů, z toho dva jsou ve stipendijním programu. Uchazeči u nás mohou získat na podporu své aktivity do 10 000,- Kč ročně. Pokud jsou ale zahrnuti do stipendijního programu, mohou získat až 50 000,- Kč ročně. Fond může udělit i vyjímku v případě, že talentovaná osoba potřebuje více peněz a můžeme jí udělit i vyšší částku, pokud například student navštěvuje školu v zahraničí, nebo prokáže, že jeho náklady na vzdělání jsou vyšší než je oněch zmíněných 50 000,- Kč za rok.  

Kde fond peníze k podpoře talentovaných získává?

Peníze získáváme od sponzorů, nadací a plynou také  vlastních zdrojů, čímž je komerční aktivita - výroba reklamních předmětů a poskytování služeb. Velmi významným partnerem v získávání peněz pro podporu našich uchazečů je Nadace Albatros a patří jí za to velký dík!

Jak se studenti o nadačním fondu dozvídají?

Je to prostřednictvím našeho webu www.sanceprotalent.cz, dále pak ze sociálních sítí, z médií, někdy si to i lidé sdělí sami mezi sebou nebo jim o nás řekne někdo z okolí, učitel, vychovatel, nebo sociální pracovník.

Jak mohou zájemci požádat o finanční příspěvek?

Je nutné navštívit náš web a vyplnit elektronický formulář a poslat nám ho spolu s přílohami, které požadujeme, je dobré nám zavolat, pokud není něco zájemcům jasné, rádi jim poradíme. Je vždy přínosem, pokud nám uchazeč o příspěvek doloží i to, že vyniká ve svém oboru, talent může doložit studijními výsledky, diplomy, oceněními, nebo záznamem z koncertů, soutěží a utkání. Může doložit fotografie, videa a nebo i doporučení od učitelů, trenérů a podobně. Důležité je přiložit potvrzení o návštěvě školy, nebo kroužku, nebo ZUŠ a chceme i motivační dopis.

Podporujeme talent mezioborově, nejsme zaměřeni jen na uměleckou činnost, jako řada jiných organizací, obrátit se na nás mohou i talentovaní sportovci nebo třeba matematici. V žádosti student dokládá i to, že je sociálně potřebným a to na základě příjmů a výdajů rodiny, může doložit potvrzení sociálních pracovníků, nebo školy. Je možné žádat o příspěvek jednou nebo i v dalších letech, pokud to situace dítěte nebo studenta vyžaduje.

Stalo se někdy, že by peníze od vás získal někdo, kdo je třeba ve skutečnosti nepotřebuje?

Ne, to se nestalo a doufám, že ani nestane.

Co plánuje nadační fond do budoucna?  

Chceme se stát fondem, který bude podporovat větší množství talentů a bude k tomu mít dostatek finančních prostředků. Chceme se celkově rozvíjet, být jednou zcela samostatní a nebýt závislými na pomoci jiných neziskových organizací, být uznávanou, respektovanou organizací, která si uvědomuje svou společenskou odpovědnost.

Pokud by chtěl někdo Nadační fond Šance pro talent finančně podpořit, co pro to má udělat?

Je dobré se s námi telefonicky spojit a tento záměr můžeme společně probrat i na schůzce, můžeme dárci vystavit dokumenty na základě kterých je možné si učinit odpočet z daní.  Za každý dar jsme vděční.

autor článku: Jan Mišurec

Facebook