Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

rozhovor se Štěpánem


Studium na vysoké škole bývá náročné a stojí nemalé peníze. Ne vždy si můžou studenti přivydělat brigádami, někdy musejí odříct i stipendium, protože nemohou odpracovat povinné hodiny v neziskovkách. Více nám řekl talentovaný vysokoškolák z Blanska Štěpán Mišurec,
Vím, že jsi studoval architekturu, a nyní studuješ jiný obor, můžeš nám tvá studia přiblížit? Ale taky nám řekni, čím si chtěl být jako malý kluk?  

Vystudoval jsem bakalářský obor architektura na Technické univerzitě v Liberci. Již od prvního ročníku mě přitahovaly experimentální formy a architektura, která nutně nemusí sloužit bydlení. Proto jsem vstoupil do ateliéru Prostor S, kde nás pedagogové vedli směrem, který se pohybuje na hranici architektury a výtvarného umění. Vstup na magisterský obor environmentální design byl pro mě přirozený krok. Můžu zde rozvíjet experimentální způsob práce, kterému bych se v rámci tradičně pojatého oboru architektura věnovat nemohl.

Když jsem byl malý, tak mě bavilo objevovat, jak věci fungují. Chtěl jsem být vynálezcem.

 
Je tvůj nynější obor náročný? Kolik vás tento obor studuje, co ti studium přináší, jak se zvládáš učit a připravovat? Co všechno se od tebe očekává a na čem teď pracuješ? 

Podle mě jsou všechny výtvarné obory poměrně náročné. Pedagogové zde mají spíše roli průvodců, kteří vás můžou vhodně nasměrovat. Je třeba, aby se student ubíral vlastní cestou a měl svůj jasný pracovní program. V ročníku je nás sedm. Hlavním předmětem je ateliérová tvorba. Znamená to, že každý zpracovává vlastní projekt, který průběžně konzultuje se svým pedagogem a na závěr obhajuje před komisí. Kromě toho máme doplňující předměty, které se většinou týkají umění, nebo technických dovedností, které nám můžou pomoci při realizaci hlavního projektu. Od studenta se očekává samostatnost a schopnost sám sebe motivovat. Je to náročná duševní činnost. Odměnou mi je to, že získávám jiný pohled na svět. Člověk, který se věnuje výtvarné tvorbě, dokáže vidět estetické kvality i ve věcech, které by se na první pohled mohli zdát všední.

Právě teď se zabývám tématem Slunce. Fascinuje mě myšlenka, že Slunce můžeme vnímat jako obrovský hudební nástroj. Tato hvězda funguje podobně jako zvon. Pod povrchem proudí řeky plazmatu, které ho neustále rozezvučují. Zvuk Slunce však nemůžeme slyšet, protože mezi ním a Zemí je vzduchoprázdno, ve kterém se zvukové vlny nešíří. Řekl jsem si, že když nemůžu Slunce vnímat jako hudebníka, mohl bych z něj alespoň učinit dirigenta. Vytvořil jsem elektronické zvukové obvody, které využívají speciální součástku – fotorezistor. Touto cestou můžu na základě změn intenzity světla řídit svoje hudební kompozice.

Kde se s tímto oborem může v budoucnu člověk uplatnit?  

S mým oborem je možné najít uplatnění v poměrně široké oblasti. Student může skončit jako umělec na volné noze, kreativec ve firmě, může se věnovat pedagogické činnosti, nebo se stát poradcem v oblasti umění. 

Vím, že jsi dřív pobíral stipendium od nevládní organizace, které už nepobíráš, sám ses ho zřekl, proč? Není to škoda? Vědělo tvé okolí, že jsi stipendium pobíral? Jaké byly reakce? 

Ano, pobíral jsem stipendium od nevládní organizace. O stipendium jsem poté již nežádal kvůli časově náročným požadavkům na stipendisty. K žádosti bylo nutné přikládat důkazy o konkrétní činnosti ve prospěch komunity. Moje studium mi zabírá téměř veškerý volný čas, proto jsem nezvládal účastnit se těchto aktivit.

O mém stipendiu věděla pouze moje rodina a reakce byly pozitivní.

Kolik tě studium stojí měsíčně peněz?  
Studium mě měsíčně stojí 8000 - 9000,-. Přibližně je to tak, že 4000 stojí bydlení, 1000,- dám za dopravu, zbytek utratím za stravování a jiné nezbytné věci.

Setkal si se někdy s tím, že by ve tvém okolí někdo studia kvůli penězům musel zanechat, nebo přerušit, a musel jít někam pracovat? Je nedostatek peněz velkou překážkou ve studiu na VŠ, nebo se to dá zvládat pomocí brigád? A je na ně vůbec čas? 
S tím, že by studia musel někdo z mých spolužáků ze sociálních důvodů zanechat, jsem se nesetkal. Zkušeností s brigádami mám velice málo. Nikdy jsem neměl brigádu v období výuky. Naši vyučující nejsou rádi, když studenti při škole pracují. Mají názor, že je to odvádí od školních povinností a studenti pak nepodávají dobré výsledky. Nedokážu si představit, že bych při studiu pracoval, protože škola mi zabírá hodně času. 

Co bys vzkázal těm, kteří studují střední a nebo vysokou školu a nemají dostatek peněz a stydí se o ně požádat u organizací, které stipendium poskytují?  

Vzkázal bych jim, že se není vůbec za co stydět. Je skvělé, že ve společnosti fungují mechanismy, které umožní, aby se rozvíjeli i děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Mám pocit, že se to vyplatí všem, nejen těm obdarovaným. Vzdělaní lidé se můžou do společnosti lépe začlenit a svou prací několikanásobně navrátí prostředky, které do nich byly vložené.

Děkujeme ti za tvůj čas a přejeme ti, aby ti tvé studium přinášelo jenom radost a aby se ti dařilo :) 

Facebook