Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Představujeme Matěje Čípa - cimbalistu, který se rozhodl studovat až ve Spojených státech amerických, kde není hra na cimbál běžnou záležitostí. Bude tedy prvním studentem hry na cimbál v Americe. Jedinou překážkou je velmi nákladné studium. Matějův sen studovat tento hudební nástroj v USA je tak silný, že byl schopen si převážnou část financí sám obstarat u dalších nadací a sponzorů. Matějovy rodiče jsou již v důchodu a jejich příjmy by rozhodně nestačily k pokrytí nákladů spojených se studiem. Pomozme mu v jeho studiu společně.

Matěj Číp


Matěj Číp (21) se věnuje hře na cimbál od svých 8 let. Za základy cimbálové hry a první ucelenější pohled na hudbu je vděčný paní učitelce Růženě Děcké, která ho učila na ZUŠ ve Valašském Meziříčí. Poté se rozhodl rozvíjet svou vášeň v cimbálové třídě Mgr. Daniela Skály, PhD. na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde v roce 2016 úspěšně vykonal maturitní zkoušku z gymnaziální třídy a v červnu roku 2018 zakončil své šestileté studium Janáčkovy konzervatoře v Ostravě zdárným vykonáním absolventské zkoušky. Má za sebou nespočet hudebních úspěchů na soutěžích v rámci ZUŠ. Zlatá pásma v sólové hře na cimbál a komorní hře v letech 2012 a 2009 v základním, okresním, krajském a také celostátním kole. Pravidelně se účastní prestižních mezinárodních soutěží v rámci Mezinárodního festivalu cimbálu, který probíhá jako bienále od roku 1995 ve Valašském Meziříčí. Nejvíce si není posledního ocenění, a to 1. místa ve IV. kategorii (18-30 let), v sólové hře na cimbál a zvláštní ceny poroty za provedení povinné skladby M. Slimáčka v rámci mezinárodní interpretační soutěže XII. ročníku tohoto festivalu v květnu roku 2017. V květnu 2018 také úspěšně debutoval s Moravskou filharmonií Olomouc v rámci koncertu Mladé talenty konaného 17.5.2018 v Janáčkově sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Vedením Janáčkovy konzervatoře byl navržen pro studiové natáčení v Českém rozhlase pro Český rozhlas Vltava, které se uskutečnilo 17.3.2018. Aktivně organizuje cimbálové benefiční koncerty v okolí svého bydliště, na kterých také vystupuje a zve si hudební hosty. Sólově, a také s cimbálovými muzikami hraje na Nocích kostelů v Hodslavicích a Novém Jičíně. Reprezentoval Cimbálovou asociaci České republiky, když účinkoval na galavečeru 14. Světového cimbálového kongresu v Banské Bystrici jako jediný český cimbalista. Již od roku 2014, kdy měl možnost poprvé navštívit Spojené státy americké, se mu v hlavě rodil velký sen, kterým by byla možnost studia hudby a hry na cimbál právě v USA. K tomuto snu se mu po dlouhých a náročných přípravách podařilo přiblížit v roce 2018, kdy se mu přišel oficiální dopis o přijetí na Northern State University v Jižní Dakotě. Ve Spojených státech amerických je cimbál takřka neznámým nástrojem, a tudíž neměl žádnou možnost přihlásit se ke oficiálnímu studiu hry na cimbál na univerzitách v USA. Podařilo se mu však zaujmout Northern State University, kde skrze paní profesorku Faflak, která je původem z Česka, dostal naději, aby mohl pokračovat i s cimbálem. „Vytvořil jsem formální email v angličtině, ve kterém jsem se představil, popsal své plány, přiložil nahrávky, doporučení, úspěchy ze soutěží, a začal jsem jej rozesílat do kanceláří amerických hudebních univerzit.“ Na Northern State University bude Matěj pokračovat i s cimbálem, kde bude mít vedení 2-3 profesorů (klavíru, houslí a bicích nástrojů), kteří ho budou hudebně směřovat a předávat mu cenné zkušenosti z oboru. Stane se tak prvním studentem hry na cimbál na univerzitě ve Spojených státech amerických!

Podařilo se mu získat plné hudební stipendium, které je udělováno pouze 5-6 studentům ročně, také získal mimořádné stipendium od děkana fakulty múzických umění a stipendium pro mezinárodní studenty, avšak i přes tuto štědrost ze strany univerzity, není schopen pokrýt celé finančně náročné studium.

Matěj chce rozšiřovat povědomí o cimbálu, nástroji, který je na území USA téměř neznámý, avšak dokáže silně konkurovat ostatním nástrojům, které se běžně v klasické hudbě vyskytují. Chce oslovovat americké organizace, školy, orchestry a kapely kvůli pořádání cimbálových koncertů a přednášek za účelem propagace cimbálu.

Facebook