Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Motto: máte se o koho opřít!

Smyslem pomoci je podpora při překonávání překážek z důvodu nepříznivé ekonomické situace žadatele. Prostředkem pomoci je právě stipendium nebo příspěvek, který pomůže nadanému dítěti k rozvoji jeho talentu. Cílem je dosažení potřebných výsledků vedoucích k úspěšnému ukončení studia nebo aktivity.

Více informací

slider

                      Nadační podpora studentů, dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí v číslech:

školní rok

2016

2017

2018

2019

celkem

počet uchazečů o stipendium

3

2

5

příspěvek / stipendium schválen

2

2

4

příspěvek / stipendium neschválen

1

0

1

žadatelé do 18 let

2

1

3

žadatelé nad 18 let

1

1

2

ZŠ/ZUŠ

1

1

2

SŠ / VOŠ/Konz.

0

0

0

1

1

2

studium uměleckých oborů

2

2

4

studium humaitních oborů

1

0

1

žádosti o finanční podporu na mimoškolní aktivity

0

5

5

vyplaceno Kč stipendium/nadační příspěvek

29 819

182 762

194 584

vyplaceno Kč na mimoškolní aktivity

3 000

25 680

28 680

Facebook