Kontaktujte nás: +420 224 142 463

Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

PERLIČKY V MOŘI

Nadační fond Šance pro talent podporující rozvoj talentu nadaných dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.


Prvotním impulsem k zahájení činnosti Nadačního fondu Šance pro talent byla nutnost konkrétní pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zaměřili jsem se kromě finanční a materiální podpory také na zkvalitnění rozvoje duševních a fyzických schopností dětí. Dosavadní zkušenosti jsme shrnuli do projektu s názvem PERLIČKY V MOŘI - podporuje rozvoj osobnosti jednotlivců, kterým jejich sociální podmínky neumožňují plně využít jejich nadání a talent. Našim "perličkám" vyhledáváme pomoc nejen finanční, ale podporujeme všestranně jejich potřeby v oblasti kulturní a vzdělávací. Projekt se zaměřuje na intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ("perliček") ze sociálně slabých rodin, permanentní odborný dohled nad rozvojem jejich talentu, jakož i maximální podporu realizace po všech stránkách. NF Šance pro talent otevírá dveře mladým umělcům, sportovcům, vědcům, badatelům atd., zkrátka všem dětem, jejichž prokazatelnému talentu a nadání překážejí v růstu sociálně ekonomické důvody.

Cílem nadačního fondu Šance pro talent je:

- intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
- integrace a rozvoj konkrétních schopností vybraných dětí, podpora jejich ambicí, chuti ke vzdělání a dosahování úspěchů
- zajišťování volnočasových a dalších aktivit vedoucích k rozvoji talentu dítěte

Projekt Perličky v moři je:

- dlouhodobým projektem nadačního fondu
- garantem výběru těch nejnadanějších uchazečů za účasti předních odborníků
- garantem maximálně efektivního využití financí s ohledem na vzdělávání dítěte a rozvoj jeho talentu


Pomozte nám vyhledávat nadané děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů. Výše příspěvku je libovolná.

 

Facebook

Články