Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Podpora vzdělávání nadaných dětí a mládeže ze znevýhodněného prostředí

 

Nadační fond Šance pro talent poskytuje ve svém programu nadační příspěvky ve formě studijního stipendia pouze nadaným dětem a mládeži při prezenčním (denním) studiu na středních uměleckých a vysokých uměleckých školách.

Žadatel o poskytnutí příspěvku vyplní žádost a přiloží k ní požadované dokumenty (o formulář žádosti si zažádejte emailem uvedeným níže), a vše zašle na adresu Nadační fond Šance pro talent, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město a to nejpozději do 15. června daného roku. Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty! Bez řádného vyplnění žádosti a při nedoložení požadovaných dokumentů nebude na žádost brán zřetel a žadatel nebude zařazen do stipendijního programu nadačního fondu.

Další postup:

První kolo výběrového řízení proběhne na základě prospěchu z druhého pololetí posledního doložitelného vysvědčení. Požadovaný průměr prospěchu je rozdělen podle typu, tedy náročnosti školy.

O přiznání nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu. Podpora není nároková, tj. není poskytována automaticky všem žadatelům o příspěvek. Pro udělení příspěvku a jeho výši jsou rozhodující především studijní výsledky a sociální situace žadatele. 

Informace a přihlášku je možno získat na internetové adrese www.sanceprotalent.cz, www.sanceprotalent.cz, nebo na adrese Nadační fond Šance pro talent, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1; kontaktní osoba: Kamil Vavrek, předseda správní rady NFŠpT, tel. +420 607 242 260, nebo +420 608 660 776, e-mail: info@sanceprotalent.cz.

Facebook