Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Obecné informace 

Nadační fond Šance pro talent by nemohl realizovat svou činnost a podporovat nadané děti bez finanční i jiné podpory svých dárců, sponzorů a partnerů. Podpořit náš můžete libovolnou částkou, případně věcným darem, a účel svého daru přesně specifikovat přímo v darovací smlouvě. Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v rámci podpory úspěšných a nadaných dětí má smysl! V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás, prosíme, kontaktujte!

Číslo účtu, kam lze zasílat finanční dary: , č. ú: 

Darovací smlouva je k dispozici ZDE

Děkujeme za Vaši případnou podporu!

Individuální dárcovství  

  • u fyzické osoby nejvýše 10% ze základu daně
  • u právnické osoby nejvýše 5% ze základu daně

Firemní dárcovství

  • Formou peněžního nebo věcného daru
  • Dárcovským programem vaší nadace
  • Dárcovstvím zaměstanců (tzv. payroll giving)
  • Realizací společného projektu
  • Transparentnost
  • Diskrétnost
  • Informace o využití příspěvků
  • Zveřejnění banneru na webu

Facebook