Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Představujeme budoucího ekonoma Martina Swiače z Nového Jičína. Martin je velmi ambiciózní, chytrý mladý člověk, student 3. ročníku The Univerzity of Edinburgh (Skotsko, Velká Británie) a potřebuje naši pomoc. Pomozte i Vy.


Od útlého věku mé zájmy byly velmi pestré a mé plány ctižádostivé. Dosažené úspěchy ve vzdělání, ve sportu či v jiných oborech mne motivují na sobě tvrdě pracovat a dodávají mně sebevědomí dosahovat stále vyšších met. Neúspěch beru jako užitečnou zpětnou vazbu a příležitost ke zlepšení. Svou esej bych rozdělil na dvě části. V té první popisuji své zájmy, koníčky a úspěchy z let minulých i současných. V té druhé se potom věnuji letům budoucím, přesněji mým kariérním, edukativním a jiným plánům.

Mými prvními zájmy, kterým se věnuji již od dětství, jsou fotbal a zpěv. Fotbalu se věnuji od osmi let. Postupem času jsem se dokázal vypracovat na kapitána týmu a v jednom roce i na nejlepšího střelce krajské domácí soutěže. Kromě toho jsme se společně s týmem také zúčastnili mezinárodních turnajů v Rakousku, Francii, Maďarsku, Německu či Chorvatsku. Kapitánská páska mě naučila přijímat zodpovědnost za celý tým a také důležitosti důvěry mezi hráči v týmu. Jsem přesvědčen, že tyto schopnosti a dovednosti využiji ve svém budoucím zaměstnání.

Mým druhým velkým koníčkem již od školních let je zpěv. Nejdříve jsem zpíval ve známém dětském pěveckém sboru Ondrášek, poté na gymnázium ve školním sboru Puellae et Pueri a ve vokálním seskupení Sextet +. Se všemi tělesy jsem v podstatě procestoval celou Evropu a získal ocenění na prestižních festivalech a soutěžích kupříkladu ve francouzském Amiens či italském Malcesine. Kromě sborové zpěvu jsem také ztvárnil hlavní roli ve školním muzikálu hraném v angličtině Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat. Od patnácti let také hraji na kytaru. Zpěvu i fotbalu se nadále věnuji, i když je nutno říci, že vzhledem k univerzitnímu vytížení v daleko menším měřítku.

Četba knih, pozorování dění ve společnosti či práce s textem jsou další zájmy, kterým se věnuji ve svém volném čase. Na střední škole jsem se v rámci českého jazyka věnoval osobnostem jako Čapek či Borovský. V současné době čtu literaturu, která je více či méně spjata s mou odborností, speciálně pak s makroekonomicko-politickými tématy. Najdu si však čas i na témata přímo se dotýkající české společnosti jako například teď, kdy během zkouškového období hledám únik od reality v knize (nebo spíše souboru komentářů) Erikan Tauberyho Opuštěná společnost. Když zbývá čas, věnuji se poté skládání říkanek (bohužel se ještě nedají považovat za básně) o stavu společnosti, o mých vnitřních pocitech či o lásce. K tomuto kroku jsem se odhodlal nedávno a je třeba přiznat, že jsem byl inspirován tvorbou a celkovou osobností Karla Kryla, který je úzce spjat s mým rodným městem. Je nutno říct, že četbou knih a hlavně skládáním říkánek si udržuji vazbu k češtině a k České republice jako takové, což při studium jiných jazyků a navíc v angličtině není samozřejmostí.

Poslední skupina zájmů jsou mé part-time jobs či charitativní a dobrovolnické činnosti. Po celou dobu svého dosavadního studia se věnuji práci v restauraci na půl úvazku. Měl jsem tu čest spolupracovat s šéfkuchaři, kteří se mohou pyšnit Michelinskou hvězdou. Mezi těmi byli například Martin Wishart, Nick Nairn či skotský Gordon Ramsay – Tom Kitchin. Příležitosti setkat se a pracovat s těmito pány vděčím charitativní organizaci Social Bite, pro kterou jsem pracoval. Social Bite je projekt, který si dává za cíl pomoc lidem bez domova ve Skotsku. V létě minulého roku jsem také dělal dobrovolnické práce v křesťanském zařízení pro seniory a postižené v saské vesničce Stadt Wehlen. Vstřícnost a upřímná vděčnost tamních lidí byla pro mne velmi silným zážitkem. Jelikož mám doposud jen pozitivní zkušenosti, jsem odhodlaný s dobrovolnickou činností pokračovat i v budoucnu. Mé budoucí plány by se dali rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. V příštích měsících bych rád pokračoval v dosahování skvělých akademických výsledků na univerzitě.

V létě také plánuji letní studentskou stáž v Rakousku. V současné době stále čekám na finální rozhodnutí od Erste Bank či jiných organizací. Absolvoval jsem již kupříkladu telefonní interview v němčině s firmou Walter Group. Byla to skvělá zkušenost a také důkaz toho, že i když se věnuji němčině teprve druhým rokem, studentská stáž v Rakousku není nedosažitelným cílem. O stáž v Rakousku se ucházím proto, abych zlepšil své znalosti jazyka a důvěrněji poznal tamní pracovní prostředí a podmínky. V příštím roce bude mnohem snazší najít si odpovídající stáž, neboť drtivá většina firem nabízí stáže právě pro studenty třetího ročníku univerzity. Ve svém volném čase bych se také rád věnoval zdokonalování se ve francouzském jazyce.


Z dlouhodobého hlediska bych rád pokračoval v postgraduálních studiích ekonomie v Londýně či ve Vídni a v horizontu několika let bych se rád vrátil zpět do České republiky. Postgraduální studia jsou přímo závislá na mé finanční situaci, neboť zejména studium a život v Londýně jsou finančně velmi náročné. Někteří lidé se občas podivují, proč se chci vrátit po svých zahraničních cestách zpátky do vlasti. Vždyť v Británii či třeba ve Spojených Státech mohu najít daleko lépe ohodnocenou práci než v České republice. Já se však cítím občanem českým, který má určitou zodpovědnost vůči své vlasti. Cítím také, že díky svým zkušenostem ze zahraničí budu mít České republice co nabídnout. Vstup do politiky či jiný způsob angažování se ve veřejném životě (charity, edukativní programy aj.) by bylo logické vyústění mých úvah.


Jak snad předešlé řádky ukázaly, mé zájmy jsou opravdu pestré a plány ambiciózní, tak jak je avizováno v úvodu této eseje. K naplnění mých plánů a k dalšímu osobnímu rozvoji jsou však zapotřebí prostředky, které v současné době nemohou být, vzhledem k finanční situaci rodičů, obstarány. Věřím, že můj příběh a fakt, že se chci navrátit do České republiky podílet se na vývoji české nikoli britské či americké společnosti, jsou dostatečně ospravedlňující pro mou žádost o stipendium od Vaší nadace. Byl bych velmi vděčný za jakýkoliv byť i malý příspěvek, který by mi pomohl realizovat mé plány.

Martinovi můžete i vy přispět na sbírkový účet č. 1202429002/5500, pod var.s. 005

Facebook