Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

O nadačním fondu

Nadační fond byl založen dne 18.3.2016 zápisem do nadačního rejstříku. Jeho posláním je pomáhat všeobecně nadaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v Česke republice. Smyslem této pomoci je překonávání překážek z nedostatku finančních prostředků v rodinách nebo jiné nepříznivé situace rodiny, ve které nadané děti žijí. Prostředkem pomoci je právě stipendium či příspěvek, který pomůže k dosažení cílů a rozvoje dítěte. Cílem je dosažení potřebných výsledků, úspėšného ukončení studia nebo aktivity dětí a mládeže, a chceme, aby děti mohly tuto možnost podpory využívat co nejdéle.

Dosavadní zkušenosti jsme shrnuli do projektu s názvem PERLIČKY V MOŘI - podporuje rozvoj osobnosti jednotlivců, kterým jejich sociální podmínky neumožňují plně využít jejich nadání a talent. Našim "perličkám" vyhledáváme pomoc nejen finanční, ale podporujeme všestranně jejich potřeby v oblasti kulturní a vzdělávací. Projekt se zaměřuje na intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ("perliček") ze znevýhodněných rodin, dbáme na permanentní odborný dohled nad rozvojem jejich talentu, jakož i maximální podporu realizace po všech stránkách. NF Šance pro talent otevírá dveře mladým umělcům, sportovcům, vědcům, badatelům atd., zkrátka všem dětem, jejichž prokazatelnému talentu a nadání překážejí v růstu sociálně ekonomické důvody.

Cílem nadačního fondu Šance pro talent je:

- intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů
- integrace a rozvoj konkrétních schopností vybraných dětí, podpora jejich ambicí, chuti ke vzdělání a dosahování úspěchů
- zajišťování volnočasových a dalších aktivit vedoucích k rozvoji talentu dítěte


Pomozte nám vyhledávat nadané děti jako perličky v moři. Výše příspěvku je libovolná.

 

Facebook