Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Motto: máte se o koho opřít!

Smyslem pomoci je podpora při překonávání překážek z důvodu nepříznivé ekonomické situace žadatele. Prostředkem pomoci je právě stipendium nebo příspěvek, který pomůže nadanému dítěti k rozvoji jeho talentu. Cílem je dosažení potřebných výsledků vedoucích k úspěšnému ukončení studia nebo aktivity.

Více informací

slider

Julie Švábová

Julie se ocitla ve složité situaci. Nezná svého biologického otce, matka má již novou rodinu a ze stanoveného výživného nevystačí. O Julii se stará babička, která však pobírá dávky státní sociální podpory, a tudíž se o Julii nemůže starat. Julie je tímto odkázána na pomoc druhých. Díky své píli se naučila velmi dobře několik cizích jazyků, ovládá němčinu, angličtinu a italštinu a učila se také francouzštinu, bulharštinu, latinu a ruštinu. Své velmi dobré znalosti němčiny vyuźila v letech 2013-2015 v organizaci Člověk v tísni v rámci projektů Inspiration Sachsen a Meine, deine, unsere Stadt jako tlumočnice, poté pracovala jako au pair v Německu, kde navštěvovala literární kurz a kurz francouzštiny.  V loňském roce se účastnila studijního pobytu v Lipsku. Nyní se věnuje studiu germanistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a přivydělává si jako lektorka němčiny v jazykových školách Vika a Pelikán v Brně. Studium ji baví, r. 2015 maturovala s průměrem 1,00 a během studia se účastnila literárních soutěží, r. 2014 vyhrála okresní kolo olympiády v německém jazyce. Brzy by se chce věnovat i studiu oboru Archivnictví, ukončit Bc. studium a navázat na něj magisterským studiem. V budoucnu se chce dále vyučovat češtinu a němčinu a překládat knihy. Vzhledem ke Juliině velmi dobrým výsledkům, stojí za to jí maximálně podpořit a pomoci jí k úspěšnému dovršení studia. 

Facebook