Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Aktivity.

Nabízíme zakázkovou výrobu reklamních magnetů za velkoobchodní ceny.

Stálá nabídka

Zakoupením reklamních magnetů podpoříte činnost Nadačního fondu Šance pro talent. 

Více informací získáte na www.reklamnimagnety.cz


Kontakt: +420 608 660 776, info@sanceprotalent.cz

Online vstupenky


Účinkují: Alena Kubátová /housle/, Josef Zámečník /trumpeta/, Kamil Vavrek /varhany/

Na programu zazní díla autorů: J. S.Bach, G.F.Händel, G. Faure, C.Franck, A. Dvořák a varhanní improvizace

                      


18.5.2017

Koncert pro studenty gymnázia v České Třebové v kostele sv. Jakuba v České Třebové

Koncert duchovní hudby s exkurzí varhan pro studenty gymnázia v České Třebové. Účinkují: František Svejskovský (trumpeta), Kamil Vavrek (varhany)

Děkujeme studentům gymnázia v České Třebové za účast a příspěvek na podporu talentovaných dětí. Děkujeme také panu řediteli za organizaci.


Nadační příspěvek

Nadační fond poskytl část nadačních příspěvků Radkovi Bagárovi a Julii Švábové. Nadační příspěvek zahrnuje především náklady spojené se studiem.


9.12. Byli jsme pozváni

Dne 9.12. proběhla akce s názvem Dejme šanci dětem, které pořádal spolek Charita dětem na výstavišti PVA Letňany v Praze. Jednalo se o vánoční doprovodný program v rámci Stříbrných vánočních dnů, při kterém se představily svým vystoupením děti z dětských domovů a děti z II. základní školy v Litomyšli. Mezi dětmi z dětských domovů, které spolek Charita dětem podporuje jsou i děti, které mají velké hudební předpoklady a zvažujeme finanční podporu zájmových činností pro některé z nich. 


Vánoční benefiční koncert

22. prosince 2016, kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha


Nadační příspěvky schváleny

Nadační příspěvek byl rozhodnutím správní rady přiznán Radkovi Bagárovi a Julii Švábové. Gratulujeme.


14.7. - Setkání

Začátkem prázdnin jsme měli milé setkání s Radkem Bagárem a jeho rodinou. Zjistili jsme, že Radek je velmi mladý a také velmi nadějný muzikant. hraje na klavír. S rodiči jsme projednali možnosti finanční podpory jejich syna Radka. Více o Radkovi ZDE.


11.6.2016 - WORKSHOP HUDEBNÍ KOMPOZICE

"Chci si složit písničku"

Workshop je určen pro zájemce od 15 let a pro maximální Počet 40 osob - vstupné dobrovolné - Sraz před kostelem ČSCH Vršovice ve 14:30. Lektor workshopu: MgA. Jan Kubala (Hans Karlsen) vystudoval JAMU v Brně obor hudební kompozice. Ještě při studiích na konzervatoři také obory dirigování, klavír a varhany. Dnes se věnuje kompozici vážné hudby - duchovní, ale často i moderní současné (pop). https://www.youtube.com/playlist?list=PLsnCTYshKr_iD1jdzYgjG7UhtnMPGsLUf

Facebook