Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

sídlo:

Nadační fond Šance pro talent

Kaprova 42/14 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 0487731, DIČ: CZ04877331 

mobil: (+420) 730 432 094 

email: info@sanceprotalent.cz

Web: www.sanceprotalent.cz

ID datové schránky: h8jrmx9 

Provozní účet: 9298249001/5500

Sbírkový transparentní účet: 1202429002/5500

Veřejná sbírka povolena Magistrátem hl.m. Prahy, spis.zn. MHMP 797261/2019

MVČR 

Ochrana osobních údajů

Veden u Městského soudu v Praze N 1360


kancelář a koresponednční adresa:

Senovážné náměstí 977/24

110 00 Praha 1 - Nové Město


Facebook