Kontaktujte nás: +420 224 142 463

Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nabízíme koncerty duchovní hudby

varhanní koncerty

Koncert pro varhany, trubku a zpěv (barokní hudba)

účinkující: 

trumpeta: František Svejkovský

trumpeta: Josef Záměčník

zpěv: Kamila Zbořilová

varhany Kamil Vavrek

známá díla autorů: J.S. Bacha, G.F. Haendela, P.J. Vejvanovského, G.P. Telemanna, a dalších

Výtěžky z koncertů budou věnovány na podporu vzdělávání nadaných dětí.

Uvítáme i finační dary z vašich koncertů a můžete se takto podílet společně na podpoře nadaných dětí, které by bez pomoci nemohly rozvíjet svůj talent.

Facebook

Články