Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Hudba provozovaná bez znalosti not?

Již ve Středověku se hudba provozovala bez znalosti not předáváním ústní lidovou tradicí. Tehdy ještě neexistoval knihtisk ani notace a tudíž se spoléhalo na paměť těch, kteří si vzájemně předávali informace, melodie, texty mezi sebou pro další generace. Běžně se takto ve Středověku učil např. Gregoriánský chorál, lidové nebo světské písně. Po čase se zjistilo, že paměť nestačí a je nutností hudbu zaznamenávat přesněji, aby i další generace mohly zpěvy používat. Vynález knihtisku umožnil zvěčnit texty, knihy a samozřejmě notové záznamy. Za tento vynález vděčíme jistému panu Guttenbergovi a za vznik notace patří velký dík Quidu z Arezza, díky němu můžeme dnes psát do notových linek. Po té co byl vynalezen knihtisk a notace, vznikly první střípky, ze kterých se dala provozovat hudba. Byl to však jen určitý náznak, tzv. NEUMY (byly to jenom takové kostky na notové osnově, ale nezaznamenávaly délku tónů), jakoby naznačovaly, že stále neumíme noty zapsat, není to ono a nějakou dobu si ještě počkáme.

Notace se tedy velmi rychle zdokonalovala a byla mnohem přesnější. Vznikala různá pravidla, dynamické značky, frázování, artikulace apod. Plnou notaci, jak jí známe, si můžeme užívat od dob renesance až po současnost. Nezdokonalovaly se již pouze pokyny pro dirigenta, ale od počátku baroka též harmonie a hudební formy. Dá se říci, že se nejednalo o určitá schémata, ale o plnou notaci.

V případě, že se rozhodneme hrát na hudební nástroj, musíme mít především vztah k hudbě. Cítit rytmus, mít dobrý sluch, mít schopnosti rozpoznat akordy, souzvuky, barvy atd., ale nedílnou součástí umu je také znalost hraní z not. Bez dobrého sluchu je velmi těžké rozpoznat skutečnou kvalitu hudby, při učení nepoznáme chyby a bez sluchu se nenaučíme hudbu prožít. Emoce mají v hudbě svou roli a bez nich z hudby nedostaneme to nejlepší. Jsou však mezi námi lidé, kteří neznají noty, ale umí všechno ostatní, tzv. podle sluchu. Jsou to lidé, kteří hudbu chápou správně, ale nemají dostatečné hudební znalosti a podněty, a proto se jejich obzory omezují. Mnozí si vystačí jen se sluchem, ale jsou i takoví, kteří se bez určitého vědění oboru neobejdou. 

Za sebe mohu s jistoutou říci, že noty umím perfektně, dokonce čtu i více notových linek současně. Co když si někdy budu chtít nějakou skladbičku zaznamenat? Zápis mi zaručí, že když jí zapomenu, na papíře zůstává. O pár let později stačí vzít noty do ruky a opět si jí zahrát v její původní podobě. Co je ale zajímavé, mohu ten výtvor zdokonalit a rozšířit o další prvky např. charakterizující hudbu určitého období.

Hudba provozovaná bez znalosti not neznamená neumět hrát na hudební nástroj, ale jen určitá omezení, která mohou brzdit v dalším rozvoji. Můžeme mít schopnost improvizovat. Ale i tak potřebujeme znát určitá pravidla a zákonitosti. Hudba provozovaná bez určitých znalost a pravidel, je znalostí pouze poloviční a tak dopřejme hudebně nadaným dětem ze sociálně slabých rodin takovou výuku, aby nebyly povážovány za slabé i v oblasti vzdělávání, protože jakmile dosáhnou jejich znalosti určité kvality, jsem přesvdčen, že se za sociálně slabé děti již nemusí považovat.

K.V.

Facebook