Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Alena Kubátová

Hudbě se věnuje již od dětství. V osmi letech začala na základní umělecké škole v Praze hrát na housle a navštěvovat pěvecký sbor. Od deseti let navštěvovala i školní orchestr. Nejdříve komorní, později symfonický. Právě hra v symfonickém orchestru na hudební škole, jí pomohla v rozhodování, čím by se jednou chtěla stát. S orchestrem několikrát vyhrála soutěže jako například Concerto Bohemia, nebo Young Prague. Měla několik koncertů i v zahraničí, třeba v Německu, nebo ve Spojených Arabských Emirátech. Hrála ve významných sálech a koncertních síních ( Dvořákova a Sukova síň Rudolfina, Smetanova síň Obecního domu, Španělský sál, sál Martinů a další). Na některé důležité koncerty vypomáhali i profesionální hráči a byli jí velkým vzorem. I Alena se chce stát profesionální houslistkou.

Po základní škole studovala na pedagogickém lyceu se zaměřením na hudební výchovu. Během studia se zúčastnila hudební soutěže středních pedagogických škol. Pěvecký sbor a Alena, se svojí sólovou hrou, získala druhou cenu.

Po maturitě na pedagogickém lyceu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě pana profesora Františka Součka. Jako studentka konzervatoře se zúčastnila Mezinárodní soutěže Váši Příhody a získala 3.cenu.

Během studia na konzervatoři stále navštěvovala studentský orchestr Filharmonie mladých Praha a i další orchestry na výpomoc.

Od pátého ročníku konzervatoře začala dojíždět na pravidelné konzultace na Anton Bruckner Privatuniversität v Linci do třídy prof. Alberta Fischera ( Rakousko ). Po konzervatoři byla přijata na Ostravskou univerzitu, ale i na univerzitu v Linci.

Nyní studuje v Linci druhým rokem a příští bude psát svou první diplomovu práci a je více než nadšená. S panem profesorem má velmi milý vztah. Studium v Rakousku jí velmi pomáhá splnit si svůj cíl a sen, stát se profesionální houslistkou v orchestru.

Facebook